chowanna

Idź do spisu treści

Menu główne:

Czasopismo "Chowanna" stanowi interdyscyplinarne forum wymiany myśli i prezentacji wniosków badań naukowych w zakresie wieloaspektowego aktualizowania procesów edukacji, wychowania i innych rodzajów uczestnictwa społecznego w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych. Łamy "Chowanny" przeznaczone są dla tekstów, których treść nie była dotąd publikowana, artykułów w językach obcych oraz nowych przekładów tekstów naukowych.
 
Zapraszamy Państwa do publikacji tekstów na łamach naszego czasopisma
 Zespół RedakcyjnyPismo zostało powołane do życia w roku 1929 przez założycieli i pracowników Instytutu Pedagogicznego w Katowicach jako biuletyn naukowy. Jego tytuł nawiązuje do imienia słowiańskiej bogini opiekującej się dziećmi, równocześnie jednak wskazując na inspirującą dla pierwotnej wizji czasopisma rolę monumentalnego dzieła Bronisława Ferdynanda Trentowskiego - Chowanna czyli system pedagogiki narodowej, jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży. Rozważania Trentowskiego miały charakter interdyscyplinarny, uwzględniały problematykę filozoficzną, psychologiczną, społeczną i historyczną, pedagogiczną i kulturową - profil czasopisma podąża tropem tego dziedzictwa.

Półrocznik naukowy „Chowanna” jest wpisany na listę czasopism punktowanych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Zgodnie z ministerialnym wykazem czasopism naukowych (część B) z dnia 23.12.2015 r. każdy Autor opublikowanego na łamach „Chowanny” artykułu otrzymuje 10 pkt., które może wpisać do swojego dorobku naukowego. Czasopismo objęte jest patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.AKTUALNY NUMER: 1/2018
W numerze między innymi część monograficzna: 
Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych
(pod redakcją Aliny Budniak)CHOWANNA w Open Journal Systems Wydawnictwa Uniwersytetu ŚląskiegoDOSTĘP ONLINE
Streszczenia i abstrakty tomów aktualnych udostępnia ne są w zasobach 
Central and Eastern European Online Library
gdzie można dokonać zakupu pełnotekstowych wersji artykułów

Po upływie dwóch lat od wydania tomu 
wersje pełne artykułów umieszczane są na platformie Bazhum (dostęp nieodpłątny)

Wydania historyczne udostępnia Śląska Biblioteka Cyfrowa
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego